Highscores
Rank Level Name
#1 1085 Ryu Hayabusa (Elite Knight)
#2 1084 Dreaken (Elite Knight)
#3 1048 Nathaniel (Elite Knight)
#4 1002 Ye' Ye (Elite Knight)
#5 993 Hormel (Elite Knight)
#6 861 Huitzilopochtli (Elite Knight)
#7 848 Poye 'Bao (Elite Knight)
#8 844 Chat Bex (Elite Knight)
#9 843 Strata'Czasu (Elite Knight)
#10 840 Von Chopz (Elite Knight)
#11 831 Lazurion (Elite Knight)
#12 820 Eczny (Elite Knight)
#13 814 Jakobsson (Elite Knight)
#14 811 Pit Bull (Elite Knight)
#15 809 Raxtter (Elite Knight)
#16 807 Chusteczkes (Elite Knight)
#17 805 Dash Allkoholikk (Elite Knight)
#18 803 Sucha Woda' (Elite Knight)
#19 799 Puscgotato (Elite Knight)
#20 795 Fonte-ryu (Elite Knight)
#21 795 Kryminogenny (Elite Knight)
#22 785 Dziki Tucznik (Elite Knight)
#23 783 Lobcio Knight (Elite Knight)
#24 781 Klotor (Elite Knight)
#25 779 Rydwan Bex (Elite Knight)
#26 775 Arthas Dragonborn (Elite Knight)
#27 774 Pipette (Elite Knight)
#28 770 Torez (Elite Knight)
#29 767 Maverin (Elite Knight)
#30 763 Akpoek (Elite Knight)
#31 760 Ramadam (Elite Knight)
#32 757 Azix (Elite Knight)
#33 753 Boski Ozyrys (Elite Knight)
#34 752 Cykcyrykcyk (Elite Knight)
#35 750 Jaracz (Elite Knight)
#36 746 Asura Frontline (Elite Knight)
#37 741 Quik Silver (Elite Knight)
#38 738 Darkk (Elite Knight)
#39 738 Zieelony I (Elite Knight)
#40 736 Pyndzel Nohand (Elite Knight)
#41 733 Norfbbdf (Elite Knight)
#42 728 Sylvinek (Elite Knight)
#43 727 Ambrozja (Elite Knight)
#44 726 Quetzalcoatl (Elite Knight)
#45 725 Mikestorm (Elite Knight)
#46 724 Kamikaze Bloody (Elite Knight)
#47 724 Poul Nohan (Elite Knight)
#48 721 Majehujarana (Elite Knight)
#49 721 Raven Kareveira (Elite Knight)
#50 717 Farbowany Lis (Elite Knight)