Highscores
Rank Sword Name
#1 164 Utotmo (Elite Knight)
#2 164 Akesson (Elite Knight)
#3 162 Tasmanek I (Elite Knight)
#4 158 Manuel Le Saux (Elite Knight)
#5 158 Platynowe Sombrero (Elite Knight)
#6 156 Christ Follower (Elite Knight)
#7 156 Bill I (Elite Knight)
#8 155 Corso (Elite Knight)
#9 155 Fly (Elite Knight)
#10 155 Zielonooki (Elite Knight)
#11 155 Pingwinekelegancik (Elite Knight)
#12 154 Move On (Elite Knight)
#13 154 Lou I (Elite Knight)
#14 153 Xena Queen (Elite Knight)
#15 153 Alkerpin (Elite Knight)
#16 152 Leily (Elite Knight)
#17 152 Wojnar (Elite Knight)
#18 151 Cip Cip (Elite Knight)
#19 150 Wade'Warrior (Elite Knight)
#20 150 Mystery Buu (Elite Knight)
#21 150 Tunrida (Elite Knight)
#22 150 Ryu Hayabusa (Elite Knight)
#23 149 Hyeros Shyva (Elite Knight)
#24 149 Shinoku (Elite Knight)
#25 149 Hettich (Elite Knight)
#26 149 Pit Bull (Elite Knight)
#27 149 Pablo Slayer (Elite Knight)
#28 148 Drzemkie (Elite Knight)
#29 148 Overlord Reich Iii (Elite Knight)
#30 148 Kostia Likos (Elite Knight)
#31 147 Aswath (Elite Knight)
#32 147 Lazurion (Elite Knight)
#33 147 Kunk (Elite Knight)
#34 147 Rotiv Dont Cry (Elite Knight)
#35 147 Milton (Elite Knight)
#36 146 Tifany (Elite Knight)
#37 146 Just Kolo (Elite Knight)
#38 146 Mad'Iris (Elite Knight)
#39 146 El Maniolo (Elite Knight)
#40 146 Nido Jerso (Elite Knight)
#41 145 Giorgio Ulani (Elite Knight)
#42 145 Gigiderosso (Elite Knight)
#43 145 Vido (Elite Knight)
#44 145 Raven Kareveira (Elite Knight)
#45 145 Yazonx (Elite Knight)
#46 144 Yuuki Asuna (Elite Knight)
#47 144 Xevciu (Elite Knight)
#48 144 Hastur Kaos (Elite Knight)
#49 144 Hally Barry (Elite Knight)
#50 143 Tom Ash Ek (Elite Knight)